Vyhlásenia spoločnosti

SK: Notárska zápisnica schôdza 06.08.2021 ISIN SK4120011925

SK: Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov ISIN SK4120011925

SK: Notárska zápisnica, schôdza majiteľov dlhopisov spoločnosti Nova Green Finance, a.s.

SK: Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a Plnomocenstvo na zastupovanie.

SK: Vyhlásenie spoločnosti Nova Green Finance, a.s.

Prospekty cenných papierov

Základný prospekt z 27. apríla 2020

SK: Základný prospekt z 27. apríla 2020

EN: Base Prospectus dated 27 April 2020

Emisia dlhopisov 3Y CZK s pevným úrokovým výnosom 5,50% p. a., ISIN: SK4000017547

SK: Konečné podmienky z 26. júna 2020

EN: Final Terms dated 26 June 2020

SK: Súhrn emisie z 26. júna 2020

CZ: Souhrn emise z 26. června 2020

Emisia dlhopisov 3Y EUR s pevným úrokovým výnosom 4,50% p. a., ISIN: SK4000017273

SK: Konečné podmienky z 21. mája 2020

EN: Final Terms dated 21 May 2020

SK: Súhrn z 21. mája 2020

EN: Summary dated 21 May 2020

Emisia dlhopisov 3Y USD s pevným úrokovým výnosom 5,00% p. a., ISIN: SK4000017257

SK: Konečné podmienky z 21. mája 2020

EN: Final Terms dated 21 May 2020

SK: Súhrn z 21. mája 2020

EN: Summary dated 21 May 2020

Stanovy

Prospekt cenného papiera k emisii 5Y EUR, ISIN: SK4120011933, skladajúci sa z dokumentov:

SK: Registračný dokument, Opis cenných papierov a Súhrnný dokument
CZ: Registrační dokument, Popis cenných papírů a Souhrnný dokument
EN: Registration document, Description of securities a Summary document

Prospekt cenného papiera k emisii 10Y EUR, ISIN: SK4120011925, skladajúci sa z dokumentov:

SK: Registračný dokument, Opis cenných papierov a Súhrnný dokument
CZ: Registrační dokument, Popis cenných papírů a Souhrnný dokument
EN: Registration document, Description of securities a Summary document

Prospekt cenného papiera k emisii CZK, ISIN: SK4120011917, skladajúci sa z dokumentov:

SK: Registračný dokument, Opis cenných papierov a Súhrnný dokument
CZ: Registrační dokument, Popis cenných papírů a Souhrnný dokument
EN: Registration document, Description of securities a Summary document

Finančné údaje

Ročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. za rok 2019 - doplnenie

Informácia o výplate úrokov Nova Green Finance, a.s. za rok 2019

Polročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. k 30.6.2020

EN: Annual report Nova Green Finance, a.s. za rok 2019

EN: Annual report Nova Green Finance, a.s. za rok 2018

Ročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. za rok 2019

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2019

Polročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. k 30.6.2019

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. za rok 2018

Ročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. za rok 2018

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2018

Polročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. k 30.6.2018

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. za rok 2017

Ročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. za rok 2017

Polročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. k 30.6.2017

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2017

Ročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. za rok 2016

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. za rok 2016

Polročná finančná správa Nova Green Finance, a.s. k 30.6.2016

Polročná finančná správa Arca Capital Slovakia, a.s. k 30.6.2016

Vstupná neauditovaná súvaha Nova Green Finance, a. s. k 24. máju 2016

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia 2015

Ročná finančná správa Arca Capital Slovakia 2014

Zoznam finančných sprostredkovateľov

Slovenská republika:

 • Arca Brokerage House o.c.p. a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava 824 63
 • Salve Finance, s.r.o., Vlárska 6, 831 01 Bratislava
 • DELUVIS s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
 • PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
 • FG Financial Group - SK, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
 • CUSTODIAN, s.r.o., Smolenická 3135/3, 851 05 Bratislava

Česká republika:

 • DELUVIS CZ s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • FG Financial Group, a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4
 • PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno
 • MBG BONUSIA, a.s., Pivovarská 9, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • Finanzwelt, s.r.o., V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • Traficon, s.r.o., Panská 890/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • OK KLIENT, a.s., Mánesova 3014/16, 612 00 Brno
 • FINVOX Finanční Služby s.r.o., Ocelářská 2274/1, 190 00 Praha 9 - Libeň